Spasiba, daswidania, rabotajet pa ruski.
Prague | ELBIT SYSTEMS

ISS | 2022

Exhibition/Event Date: 15 – 16 June 2022

Client: ELBIT SYSTEMS

Surface: 31,6 m2

Installation dates: 12-14 June 2022

It has been a pleasure working for Elbit Systems – a leading global company specialized in innovative, technology-based systems for diverse defense, homeland security & commercial applications.

We look forward to working for them on other projects in the future.

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Praga | ELBIT SYSTEMS

ISS | 2022

Targi: 15 – 16 June 2022

Klient: ELBIT SYSTEMS

Powierzchnia: 31,6 m2

Montaż: 12-14 June 2022

Budowanie stoiska Elbit Systems -wiodącej globalnej firmy specjalizującej się w innowacyjnych, opartych na technologii systemach dla różnorodnych zastosowań obronnych, bezpieczeństwa wewnętrznego i komercyjnych – była czystą przyjemnością.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę na przyszłą współpracę!

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

Paryż | SINCLAIR VIORAMED

IMCAS 2022

Targi: 3 – 5 czerwca 2022

Klient: VIORA

Powierzchnia: 19 m2

Montaż: czerwiec 2022

Z wielką przyjemnością budowaliśmy stoisko dla firmy Viora, wiodącego dostawcy medycznych rozwiązań estetycznych, udoskonalających już istniejące technologie, w celu poprawinia wrażeń z leczenia.

Wygląda nieźle!

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

Paris | SINCLAIR VIORAMED

IMCAS 2022

Exhibition/Event Date: 3 – 5 June 2022

Client: VIORA

Surface: 19 m2

Installation dates: June 2022

With a greatest pleasure we built a stand for Viora, a leading provider of medical aesthetic solutions, enhances existing technology to improve treatment experiences.

 

Looking sharp!

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Paris | ALMA LASERS

IMCAS 2022

Exhibition/Event Date: 3 – 5 June 2022

Client: ALMA LASERS

Surface: 36 m2

Installation dates: June 2022

Alma® is a world-leading provider of aesthetic medical technologies and energy-based solutions for the surgical, medical aesthetics and beauty markets. It was their time to shine bright and we provided our expertise in creation of the perfect booth ambiance in order to reach their audience.

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Paryż | LASERY ALMA

IMCAS 2022

Targi: 3 – 5 czerwca 2022

Klient: ALMA LASERS

Powierzchnia: 36 m2

Montaż: czerwiec 2022

Alma® to wiodący na świecie dostawca technologii medycyny estetycznej i rozwiązań energetycznych dla rynków chirurgii, medycyny estetycznej i kosmetyków. To był ich czas, aby zabłysnąć, a my wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w tworzeniu idealnej atmosfery na stoisku, które zgromadziło rzeszę odwiedzających.

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

Paris | ENDYMED

IMCAS 2022

Exhibition/Event Date: 3 – 5 June 2022

Client: ENDYMED

Surface: 12 m2

Installation dates: June 2022

With surgical precision we built this classy booth for ENDYMED
so they could show their powerful, flexible and upgradeable treatment platform to the wider audience.

MORE POWER, MORE POSSIBILITIES

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Paryż | ENDYMED

IMCAS 2022

Targi: 3 – 5 czerwca 2022

Klient: ENDYMED

Powierzchnia: 12 m2

Montaż: czerwiec 2022

Z chirurgiczną precyzją zbudowaliśmy to klasyczne stoisko dla ENDYMED,
aby klient mógł zaprezentować swoją potężną, elastyczną i zmodernizowaną platformę leczenia szerszej publiczności.

WIĘCEJ MOCY, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

Frankfurt | TRANSPEK

Chemspec Europe 2022

Exhibition/Event Date: 31 May – 01 June 2022

Client: TRANSPEK

Surface: 54 m2

Installation dates: May 2022

With „Expertise backed up by Experience”, Transpek has earned a name for itself as a quality supplier and manufacture of chemicals therefore it’s name could not be missing at a key event for the fine and speciality chemicals industry.

We explored the project to bits, developed construction strategy and delivered execution within deadlines and expectation of our client!

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

Frankfurt | TRANSPEK

Chemspec Europe 2022

Targi: 31 maja – 01 czerwca 2022

Klient: TRANSPEK

Powierzchnia: 54 m2

Montaż: maj 2022

Dzięki „Wiedzy popartej doświadczeniem”, Transpek wyrobił sobie imię jako dostawca wysokiej jakości i producent chemikaliów, dlatego też nie mogło go zabraknąć na kluczowym wydarzeniu dla przemysłu chemii wysokowartościowej i specjalistycznej.

Przestudiowaliśmy projekt stoiska w każdym szczególe, opracowaliśmy strategię budowy i wykonaliśmy wszystko w terminie i spełniliśmy oczekiwania naszego klienta!

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK