If you use this page, you accept cookies.
WARSAW

DW MACHINES 2021

Exhibition/Event Date: 12-13.01.2022

Client: DW Machines

Surface: 66 m2

Installation dates: 10-11.01.2022

The main goal of the fair is to present agricultural equipment, among others fruit shakers, apple harvesters, cherry harvesters.

Complete assembly of the exhibition stand + service + disassembly

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

LONDON

EGYPT 2021

Exhibition/Event Date: 01.11.2021-03.11.2021

Client: Egypt

Surface: 406 m2

Installation dates: 27-31.10.2021


The main goal of the fair is to attract new customers and business partners. However, we should remember that in order to achieve the assumed effects, one must properly prepare for the fair. It is worth creating an interesting stand and professional advice. Apart from the stands, conferences, trainings and various types of workshops are often organized. During these events, exhibitors not only present their offer, but also conduct educational activities for people from the tourism industry.

Complete assembly of the exhibition stand + service + disassembly

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

BRUSSELS

ALMA 2021

Exhibition/Event Date: 01.11.2021-03.11.2021

Client:Alma

Surface: 46 m2

Installation dates: 27-31.10.2021

A fair for the aesthetic medicine industry.

Complete assembly of the exhibition stand + service + disassembly

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

BRUSSELS

ART MEDICAL 2021

Exhibition/Event Date: 05-09.10.2021

Client: Art Medical

Surface: 60 m2

Installation dates: 01-04.10.2021

A fair for the aesthetic medicine industry.

Complete assembly of the exhibition stand + service + disassembly

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

PARIS

EGYPT 2021

Exhibition/Event Date: 05-09.10.2021

Client: Egypt

Surface: 90 m2

Installation dates: 01-04.10.2021

The main goal of the fair is to attract new customers and business partners. However, we should remember that in order to achieve the assumed effects, one must properly prepare for the fair. It is worth creating an interesting stand and professional advice. Apart from the stands, conferences, trainings and various types of workshops are often organized. During these events, exhibitors not only present their offer, but also conduct educational activities for people from the tourism industry.

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

RIMINI

MALDIVES 2021

Exhibition/Event Date: 13-15.10.2021

Client: Maledives

Surface: 32 m2

Installation dates: 9-12.10.2021

The tourism fair is a great event in the tourism industry. Exhibitors from all over the world meet there. The fair is one of the marketing tools in the tourism industry. This is an important point in popularizing tourism. They make it possible to establish personal contact with recipients. And this – despite the digital age – is still a very important aspect of running a business. The fair allows you to present yourself to a wide audience in one place, saving time and money. They help build brand awareness and customer trust. Moreover, they are an opportunity to meet people from the industry. They are used to exchange information and experiences and allow you to get acquainted with the latest trends in tourism.

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

RIMINI

EGYPT 2021

Exhibition/Event Date: 13-15.10.2021

Client: Egypt

Surface: 96 m2

Installation dates: 9-12.10.2021

The main theme of the fair is the promotion of the country in terms of tourism. Exhibitors present their travel-related services and products. It is worth mentioning that state delegations, ministers and ambassadors are often sent to this fair, which is a great opportunity to establish business relations, acquire new customers and discover previously unknown markets.

GALLERY

CLICK TO ENLARGE THE IMAGE

CANNES

MALEDIVY 2021

Data: 07-09.12.2021

Klient: Maledivy

Powierzchnia: 68 m2

Data Montażu: 04-06.12.2021

Tematem przewodnim targów jest promocja kraju pod kątem turystyki. Wystawcy prezentują swoje usługi i produkty związane z podróżami. Warto wspomnieć, że na te targi bardzo często wysyłane są delegacje państwowe, ministrowie i ambasadorzy.Targi tego typu są doskonałą okazją do nawiązania relacji biznesowych, pozyskania nowych klientów i odkrycia nieznanych dotąd rynków.

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

WARSZAWA

DW MACHINES 2021

Data: 12-13.01.2022

Klient: DW Machines

Powierzchnia: 66 m2

Data Montażu: 10-11.01.2022

Głównym celem targów jest prezentacja sprzetu rolniczego m.in. otrząsarki do owoców, kombajny do jabłek, kombajny do wiśni.

Montaż stoiska targowego całościowy + serwis + demontaż

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK

LONDYN

EGYPT 2021

Data: 01.11.2021-03.11.2021

Klient: Egypt

Powierzchnia: 406 m2

Data Montażu: 27-31.10.2021


Głównym celem targów jest pozyskanie nowych klientów oraz partnerów w interesach. Pamiętajmy jednak, że aby osiągnąć założone efekty, trzeba się do targów odpowiednio przygotować. Warto zadbać o stworzenie interesującego stoiska oraz profesjonalne doradztwo. Poza stoiskami często organizowane są konferencje, szkolenia oraz różnego rodzaju warsztaty. Podczas tych wydarzeń wystawcy nie tylko prezentują swoją ofertę, ale też prowadzą działania edukacyjne dla ludzi z branży turystycznej.

Montaż stoiska targowego całościowy + serwis + demontaż

GALERIA

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ OBRAZEK